Yıldız Teknik Üniversitesi
.
.
.
Türk Dilleri Araştırmaları'na hoşgeldiniz

Valid CSS!

Üye Girişi


Parola Hatırlatma?  Yeni Üye Kaydı
TürkçeEnglish      ArabicArmenianBulgarianChinese (Simplified)FrenchGeorgianGermanGreekItalianPersianRussianVietnamese

Kendi Çalışmalarım

Kendi Çalışmalarım
M. Ölmez - Bibliyografya
06.01.2014  -  M Olmez Bibliyografya 2013 Göster
Makalelerim
06.01.2014  -  Ana Altayca Sözbaşı D / Proto Altaic Initial D Göster
06.01.2014  -  Uygurca üçük ‘kürk’ Göster
06.01.2014  -  Ein weiteres alttürkisches Pañcatantra-Fragment Göster
06.01.2014  -  Eski Uygurca Xuanzang Biyografisine Ait Bir Okuyucu Kaydı Göster
06.01.2014  -  (Z. Kargı Ölmez ile) Türkçenin Diğer Türk Dil ve Lehçeleriyle Olan İlişkilerine Kısa bir Göz Atış Göster
06.01.2014  -  Türk Dillerinin Sözlükleri ve Türk Sözlükçülüğü Göster
06.01.2014  -  Uygurca Xuanzang-Biyografisindeki Çince Alıntılar Göster
06.01.2014  -  Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri Göster
06.01.2014  -  Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (1) Göster
06.01.2014  -  Halaçlar ve Halaçça Göster
06.01.2014  -  Chinesische Lehnwörter in uigurischer Xuanzang-Biographie (II) (Uygurca Xuanzang-Biyografisindeki Çince Alıntılar. II) Göster
06.01.2014  -  Hakaslar ve Hakasça Göster
06.01.2014  -  Sarı Uygurlar ve Sarı Uygurca Göster
06.01.2014  -  Tuvalar ve Tuvaca Göster
06.01.2014  -  Über die Sanskrit- und Chinesisch-Kenntnisse der Uiguren Göster
06.01.2014  -  Ülkü ve Dil Yazıları Göster
06.01.2014  -  Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (2) Göster
06.01.2014  -  Kurzer Überblick über die Buddhistische-Übersetzungsliteratur in Alttürkisch (Eski Türkçe Budist Çeviri Edebiyatına Kısa Bir Bakış) Göster
06.01.2014  -  Eski Türkçenin Sözlükleri Göster
06.01.2014  -  Eski Uygurca odug sak İkilemesi Üzerine Göster
06.01.2014  -  Etimoloji Sözlükleri Göster
06.01.2014  -  Potanin’s Yellow Uigur Material and its Importance Today Göster
06.01.2014  -  Şingko Şeli Tutung ve Eski Uygurcanın Sözvarlığına Katkıları Göster
06.01.2014  -  Sözvarlığı Açısından Fu-yü Kırgızları ve Dilleri Göster
06.01.2014  -  Tarihî Türk Dillerinin Sözlükleri Göster
06.01.2014  -  Tibet Buddhizmine Ait Eski Uygurca Bahşı Ögdisi Göster
06.01.2014  -  W. Radloff’tan Gagauzca İki Nasrettin Hoca Fıkrası Göster
06.01.2014  -  Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (3) Göster
06.01.2014  -  Günümüz Türk Dilleri ve Sözlükleri (Ek: Halaçça ve Salarca Hakkında Bir Kaç Söz) Göster
06.01.2014  -  Sibir Çevresi Türk Dilleri ve Sözlükleri Göster
06.01.2014  -  Süryanî Harfli Eski Uygurca Bir Tıp Metni Göster
06.01.2014  -  Dil Devrimi Sonrası Ad ve Soyadlarımız Göster
06.01.2014  -  Tuvacanın Eskiliği Üzerine Göster
06.01.2014  -  Eski Türk Şiirine Kısa Bir Bakış Göster
06.01.2014  -  Fu-yü Kırgızcası ve Akrabaları Göster
06.01.2014  -  Chinesische Lehnwörter in uigurischer Xuanzang-Biographie, Kapitel III Göster
06.01.2014  -  Die alttürkische Xuanzang-Biographie II Göster
06.01.2014  -  Eski Türkçe Etimolojiler (1) Göster
06.01.2014  -  Çağataycadaki Eskicil Öğeler Üzerine Göster
06.01.2014  -  Türkçe’nin ve Türk Dillerinin Yaşı Konusu Göster
06.01.2014  -  Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri Göster
06.01.2014  -  Kaşgarlı Mahmut’un Kabri ve Yurdu Göster
06.01.2014  -  Burkancı (Budist) ve Manici (Maniheist) Türk Edebî Çevreleri: Nesir Göster
06.01.2014  -  Türkçede Dinî Tabirler Üzerine Göster
06.01.2014  -  Türkiye’deki Ağız Çalışmalarının Sözlükleri ve İlk Ağız Sözlükleri Göster
06.01.2014  -  Mançurya’daki Fuyu Kırgızları ve Dilleri Göster
06.01.2014  -  Fuyu Kırgızcasında Geçmiş Zaman biçimleri Göster
06.01.2014  -  Some Newly Identified Words in “Fuyu Kirghiz” (Part 1) (Lİ, YONGSŎNG, KİM JUWON ile) Göster
06.01.2014  -  Kırgızca ve Eski Türkçe Arasında Sözlüksel Karşılaştırmalar Göster
06.01.2014  -  On Mongolian asara- “to nourish” and Turkish aşa- “to eat” From Middle Mongolian to Modern Turkic Languages Göster
06.01.2014  -  Wilhelm Radloff’un Gagauz Halk Edebiyatı Metinleri ve Yeniden Yayımı Konusu Göster
06.01.2014  -  Fuyu Kırgızcası Hakkında Yeni Bilgiler ve Türkolojiye Katkıları Göster
06.01.2014  -  Eski Türk yazıtlarındaki eşük, kedimlig ve teve Üzerine Göster
06.01.2014  -  Divanü Lugati’t-Türk’teki Atasözleri Üzerine Göster
06.01.2014  -  Alttürkische Etymologien (2) Göster
06.01.2014  -  Dīvānu Luġāti't-Turk’teki Tek Örnekler Üzerine” (1) Göster
06.01.2014  -  Türkiye’deki Ağız Çalışmaları ve Dizin Bölümleri Göster
06.01.2014  -  Kulturelle und sprachliche Identität unter den zentralasiatischen Türken nach osmanischen Reiseberichten Göster
06.01.2014  -  Oğuzların En Doğu’daki Kolları: Salırlar ve Dilleri (1) Göster
06.01.2014  -  Soyurgal Göster
06.01.2014  -  Eski Türk Yazıtlarının Yeni Bir Yayımı Nasıl Olmalıdır? Göster
06.01.2014  -  Anadolu Ağızları Sözlüğü’ne Ekler Projesinin 2006’daki Durumu Göster
06.01.2014  -  Dil Verileri Işığında soyurgal ve Kökeni Göster
06.01.2014  -  Some Newly Identified Words in “Fuyu Kirghiz” (Part 2)(Lİ, YONGSŎNG ve KİM JUWON ile) Göster
06.01.2014  -  “Tek Örnek” Tek Örnek Değildir: Eski Türkçe üz “sağır” Sözü Hakkında Göster
06.01.2014  -  Türkçe’de Ezgi ve Kopuz Hakkında Göster
06.01.2014  -  Kutadgu Bilig’in Sözvarlığı ve adakşu “birlikte, beraber, yanyana” Üzerine Göster
06.01.2014  -  R.M. Dawkins ve Anadolu’da Rumca-Türkçe İlişkileri Göster
06.01.2014  -  Eski Uygurca Metinlerin Transkripsiyonunda kullanılan Yöntemler ve İşaretler (Özlem Ayazlı ile) Göster
06.01.2014  -  Eski Türk Yazıtları ve Sonrası Göster
06.01.2014  -  Eski Uygur ve Çin Kaynakları Işığında Orhon Yazıtlarında Geçen Yer ve Kişi Adları Göster
06.01.2014  -  Oğuzların En Doğudaki Kolu: Salırlar ve Dilleri Göster
06.01.2014  -  Doğumunun 75. Yılında Klaus Röhrborn (J. P. Laut ile) Göster
06.01.2014  -  Çin’deki Türk Dilleri ve Bugünü Göster
06.01.2014  -  Ermenice Torun’un Türkçesi Var mıydı? Göster
06.01.2014  -  Moğolların Gizli Tarihi ve Sözvarlığı Üzerine Göster
06.01.2014  -  Some Notes on Altaic Languages and Common Altaic *d*” Göster
06.01.2014  -  Radloff Sözlüğünün Yeni Bir Yayımı Nasıl Olmalıdır? Göster
06.01.2014  -  Eski Türk yazıtları ve Bugünkü Durumu Göster
Tanıtmalarım
06.01.2014  -  The Uighur Translation of Sthiramathi’s Abhidharmakośabhāṣya-tīkā Tattvārtha. <Text in Transcription> 1 by Masahiro Shōgaito, Kobe City University of Foreign Studies, 1988., 177 s. Göster
06.01.2014  -  Der türkische Buddhismus in der japanischen Forschung. Herausgegeben von Jens Peter Laut und Klaus Röhrborn. Otto Harrassowitz • Wiesbaden 1988. VIII + 119 s. Göster
06.01.2014  -  Buddhistische Erzählliteratur und Hagiographie in türkischer Überlieferung. Hrsg. von Jens Peter Laut und Klaus Röhrborn, Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica. Otto Harrassowitz • Wiesbaden 1990. Göster
06.01.2014  -  Klaus Röhrborn, Die alttürkische Xuanzang-Biographie VII. Nach der Handschrift von Leningrad, Paris und Peking sowie nach dem Transkript von A. v. Gabain. Hrsg., über. u. komm. von K. Röhrborn. Otto Harrassowitz • Wiesbaden 1991 Göster
06.01.2014  -  Azärbaycan dilinin dialektoloji atlası M.İ. İslamov, vd. Bakı-Elm 1990. Göster
06.01.2014  -  Die Rechtslehre des Imām an-Nasafī in türkischer Bearbeitung vom Jahre 1332. Milan Adamovic;. Stuttgart 1990. Göster
06.01.2014  -  Marek Stachowski, Dolganischer Wortschatz Göster
06.01.2014  -  Studien zum Wortschatz der jakutischen Übersetzung des Neuen Testaments, Marek Stachowski, Kraków 1995///Studia Turcologica Cracoviensia, 1, edited by Stanis¬aw Stachowski, Jagiellonian University, Institute of Oriental Philology, Kraków 1995///Baumwolle im türkischen Zentralasien, Simone-Christiane Raschmann, VSUA Band 44, Wiesbaden 1995 Göster
D
06.01.2014  -  M. Olmez D 11 Göster
06.01.2014  -  M. Olmez D 12 Göster
06.01.2014  -  M. Olmez D 13 Göster
06.01.2014  -  M. Olmez D 14 Göster
06.01.2014  -  M. Olmez D 15 Göster
06.01.2014  -  M. Olmez D 16 Göster
06.01.2014  -  M. Olmez D 27 Göster
06.01.2014  -  M. Olmez D 28 Göster
Duyurularım
06.01.2014  -  M. Olmez E 2-14 1993 Göster
06.01.2014  -  M. Olmez E 15-26 1994 Göster
06.01.2014  -  M. Olmez E 27-31 1995 Göster
06.01.2014  -  M. Olmez E 32-36 1997 Göster
06.01.2014  -  M. Olmez E 37 2003 Göster
Haber Yazılarım
06.01.2014  -  M. Olmez F 01 Göster
F
06.01.2014  -  M. Olmez F 02 Göster
06.01.2014  -  M. Olmez F 03 Göster
06.01.2014  -  M. Olmez F 04 Göster
06.01.2014  -  M. Olmez F 05 Göster
06.01.2014  -  M. Olmez F 06 Göster
06.01.2014  -  M. Olmez F 07 Göster
06.01.2014  -  M. Olmez F 13 Göster
Çevirilerim
06.01.2014  -  Türkçe /ş/, Çuvaşça /ş/ ve Moğolca /ç/”, T. Tekin (Dergide çevirenin adı belirtilmemiştir) Göster
06.01.2014  -  Altay Amanjolov: “Ataların Sözleri” [İngilizceden çevrilmiştir] Göster
06.01.2014  -  T.Tekin: “Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig): A Turko-Islamic Mirror for Princes. By YUSUF KHASS HAJIB Translated with an introduction and notes by Robert Dankoff. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1983. Pp. 281.” Göster
06.01.2014  -  Hannelore Küchler: Ortaasyanın 1000 Yılı”, [Almancadan çevrilmiştir] Göster
06.01.2014  -  Eski Türkçe ı- ~ yı- Hakkında”, G. Doerfer [Almancadan çevrilmiştir] Göster
Makaleler
01.04.2014  -  İlmi Araştırmalar - Tanıtma Göster