İstanbul Üniversitesi
.
.
.
Türk Dilleri Araştırmaları'na hoşgeldiniz

Valid CSS!

Üye Girişi


Parola Hatırlatma?  Yeni Üye Kaydı
TürkçeEnglish      ArabicArmenianBulgarianChinese (Simplified)FrenchGeorgianGermanGreekItalianPersianRussianVietnamese

Kendi Çalışmalarım

Kendi Çalışmalarım
Makalelerim
26.04.2018  -  1991 Ana Altayca Sözbaşı D / Proto Altaic Initial D Göster
26.04.2018  -  1992 Uygurca üçük 'kürk" Göster
26.04.2018  -  1993 Ein weiteres alttürkisches Pañcatantra-Fragment Göster
26.04.2018  -  1993 Eski Uygurca Xuanzang Biyografisine Ait Bir Okuyucu Kaydı Göster
26.04.2018  -  1994 (Z. Kargı Ölmez ile) Türkçenin Diğer Türk Dil ve Lehçeleriyle Olan İlişkilerine Kısa bir Göz Atış Göster
26.04.2018  -  1994 Türk Dillerinin Sözlükleri ve Türk Sözlükçülüğü Göster
26.04.2018  -  1994 Uygurca Xuanzang-Biyografisindeki Çince Alıntılar Göster
26.04.2018  -  1995 Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri Göster
26.04.2018  -  1995 Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (1) Göster
26.04.2018  -  1995 Halaçlar ve Halaçça Göster
26.04.2018  -  1966 Chinesische Lehnwörter in uigurischer Xuanzang-Biographie (II) (Uygurca Xuanzang-Biyografisindeki Çince Alıntılar. II) Göster
26.04.2018  -  1996 Hakaslar ve Hakasça Göster
26.04.2018  -  1996 Sarı Uygurlar ve Sarı Uygurca Göster
26.04.2018  -  1996 Tuvalar ve Tuvaca Göster
26.04.2018  -  1996 Über die Sanskrit- und Chinesisch-Kenntnisse der Uiguren Göster
26.04.2018  -  1996 Ülkü ve Dil Yazıları Göster
26.04.2018  -  1997 Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (2) Göster
26.04.2018  -  1997 Kurzer Überblick über die Buddhistische-Übersetzungsliteratur in Alttürkisch (Eski Türkçe Budist Çeviri Edebiyatına Kısa Bir Bakış) Göster
26.04.2018  -  1998 Eski Türkçenin Sözlükleri Göster
26.04.2018  -  1998 Eski Uygurca odug sak İkilemesi Üzerine Göster
26.04.2018  -  1998 Etimoloji Sözlükleri Göster
26.04.2018  -  1998 Potanin's Yellow Uigur Material and its Importance Today Göster
26.04.2018  -  1998 Şingko Şeli Tutung ve Eski Uygurcanın Sözvarlığına Katkıları Göster
26.04.2018  -  1998 Sözvarlığı Açısından Fu-yü Kırgızları ve Dilleri Göster
26.04.2018  -  1998 Tarihî Türk Dillerinin Sözlükleri Göster
26.04.2018  -  1998 Tibet Buddhizmine Ait Eski Uygurca Bahşı Ögdisi Göster
26.04.2018  -  1998 W. Radloff'tan Gagauzca İki Nasrettin Hoca Fıkrası Göster
26.04.2018  -  1999 Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (3) Göster
26.04.2018  -  1999 Günümüz Türk Dilleri ve Sözlükleri (Ek: Halaçça ve Salarca Hakkında Bir Kaç Söz) Göster
26.04.2018  -  1999 Sibir Çevresi Türk Dilleri ve Sözlükleri Göster
26.04.2018  -  1999 Süryanî Harfli Eski Uygurca Bir Tıp Metni Göster
26.04.2018  -  2000 Dil Devrimi Sonrası Ad ve Soyadlarımız Göster
26.04.2018  -  2000 Tuvacanın Eskiliği Üzerine Göster
26.04.2018  -  2001 Eski Türk Şiirine Kısa Bir Bakış Göster
26.04.2018  -  2001 Fu-yü Kırgızcası ve Akrabaları Göster
26.04.2018  -  2002 Chinesische Lehnwörter in uigurischer Xuanzang-Biographie, Kapitel III Göster
26.04.2018  -  2002 Die alttürkische Xuanzang-Biographie II Göster
26.04.2018  -  2002 Eski Türkçe Etimolojiler (1) Göster
26.04.2018  -  2003 Çağataycadaki Eskicil Öğeler Üzerine Göster
26.04.2018  -  2003 Türkçe'nin ve Türk Dillerinin Yaşı Konusu Göster
26.04.2018  -  2004 Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri Göster
26.04.2018  -  2004 Kaşgarlı Mahmut'un Kabri ve Yurdu Göster
26.04.2018  -  2004 Burkancı (Budist) ve Manici (Maniheist) Türk Edebî Çevreleri: Nesir Göster
26.04.2018  -  2005 Türkçede Dinî Tabirler Üzerine Göster
26.04.2018  -  2006 Türkiye'deki Ağız Çalışmalarının Sözlükleri ve İlk Ağız Sözlükleri Göster
26.04.2018  -  2006 Mançurya'daki Fuyu Kırgızları ve Dilleri Göster
26.04.2018  -  2006 Fuyu Kırgızcasında Geçmiş Zaman biçimleri Göster
26.04.2018  -  2007 Some Newly Identified Words in �??Fuyu Kirghiz�?� (Part 1) (Lİ, YONGS�?NG, KİM JUWON ile) Göster
26.04.2018  -  2007 Kırgızca ve Eski Türkçe Arasında Sözlüksel Karşılaştırmalar Göster
26.04.2018  -  2007 On Mongolian asara- "to nourish" and Turkish aşa- "to eat" from Middle Mongolian to Modern Turkic Languages Göster
26.04.2018  -  2007 Wilhelm Radloff'un Gagauz Halk Edebiyatı Metinleri ve Yeniden Yayımı Konusu Göster
26.04.2018  -  2007 Fuyu Kırgızcası Hakkında Yeni Bilgiler ve Türkolojiye Katkıları Göster
26.04.2018  -  2008 Eski Türk yazıtlarındaki eşük, kedimlig ve teve Üzerine Göster
26.04.2018  -  2008 Divanü Lugati't-Türk'teki Atasözleri Üzerine Göster
26.04.2018  -  2008 Alttürkische Etymologien (2) Göster
26.04.2018  -  2008 Dīvānu Luġāti't-Turk'teki Tek Örnekler Üzerine (1) Göster
26.04.2018  -  2009 Türkiye'deki Ağız Çalışmaları ve Dizin Bölümleri Göster
26.04.2018  -  2009 Kulturelle und sprachliche Identität unter den zentralasiatischen Türken nach osmanischen Reiseberichten Göster
26.04.2018  -  2009 Oğuzların En Doğu'daki Kolları: Salırlar ve Dilleri (1) Göster
26.04.2018  -  2009 Soyurgal Göster
26.04.2018  -  2010 Eski Türk Yazıtlarının Yeni Bir Yayımı Nasıl Olmalıdır? Göster
26.04.2018  -  2010 Anadolu Ağızları Sözlüğü'ne Ekler Projesinin 2006'daki Durumu Göster
26.04.2018  -  2010 Dil Verileri Işığında soyurgal ve Kökeni Göster
26.04.2018  -  2010 Some Newly Identified Words in "Fuyu Kirghiz" (Part 2)(Lİ, YONGS�?NG ve KİM JUWON ile) Göster
26.04.2018  -  2011 "Tek Örnek" Tek Örnek Değildir: Eski Türkçe üz "sağır" Sözü Hakkında Göster
26.04.2018  -  2011 Türkçe'de Ezgi ve Kopuz Hakkında Göster
26.04.2018  -  2011 Kutadgu Bilig'in Sözvarlığı ve adakşu 'birlikte, beraber, yan yana' Üzerine Göster
26.04.2018  -  2011 R.M. Dawkins ve Anadolu'da Rumca-Türkçe İlişkileri Göster
26.04.2018  -  2011 Eski Uygurca Metinlerin Transkripsiyonunda kullanılan Yöntemler ve İşaretler (Özlem Ayazlı ile) Göster
26.04.2018  -  2011 Eski Türk Yazıtları ve Sonrası Göster
26.04.2018  -  2011 Eski Uygur ve Çin Kaynakları Işığında Orhon Yazıtlarında Geçen Yer ve Kişi Adları Göster
26.04.2018  -  2012 Oğuzların En Doğudaki Kolu: Salırlar ve Dilleri Göster
26.04.2018  -  2013 Doğumunun 75. Yılında Klaus Röhrborn (J. P. Laut ile) Göster
26.04.2018  -  2013 Çin'deki Türk Dilleri ve Bugünü Göster
26.04.2018  -  2013 Ermenice Torun'un Türkçesi Var mıydı? Göster
26.04.2018  -  2013 Moğolların Gizli Tarihi ve Sözvarlığı Üzerine Göster
26.04.2018  -  2013 Some Notes on Altaic Languages and Common Altaic *d* Göster
26.04.2018  -  1997 Radloff Sözlüğünün Yeni Bir Yayımı Nasıl Olmalıdır? Göster
26.04.2018  -  1998 Eski Türk yazıtları ve Bugünkü Durumu Göster
26.04.2023  -  2013 Sözlerin Soyağacı (2) Göster
26.04.2023  -  2013 Eski Uygurca eti?iri Üzerine Göster
Tanıtmalarım
26.04.2018  -  1991 The Uighur Translation of Sthiramathi's Abhidharmako?abhāṣya-tīkā Tattvārtha. <Text in Transcription> 1 by Masahiro Shōgaito, Kobe City University of Foreign Studies, 1988., 177 s. Göster
26.04.2018  -  1991 Der türkische Buddhismus in der japanischen Forschung. Herausgegeben von Jens Peter Laut und Klaus Röhrborn. Otto Harrassowitz • Wiesbaden 1988. VIII + 119 s. Göster
26.04.2018  -  1992 Buddhistische Erzählliteratur und Hagiographie in türkischer Überlieferung. Hrsg. von Jens Peter Laut und Klaus Röhrborn, Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica. Otto Harrassowitz • Wiesbaden 1990. Göster
26.04.2018  -  1992 Klaus Röhrborn, Die alttürkische Xuanzang-Biographie VII. Nach der Handschrift von Leningrad, Paris und Peking sowie nach dem Transkript von A. v. Gabain. Hrsg., über. u. komm. von K. Röhrborn. Otto Harrassowitz • Wiesbaden 1991 Göster
26.04.2018  -  1994 Azärbaycan dilinin dialektoloji atlası M.İ. İslamov, vd. Bakı-Elm 1990. Göster
26.04.2018  -  1993 Die Rechtslehre des Imām an-Nasafī in türkischer Bearbeitung vom Jahre 1332. Milan Adamovic;. Stuttgart 1990. Göster
26.04.2018  -  1994 Marek Stachowski, Dolganischer Wortschatz Göster
26.04.2018  -  1995 Studien zum Wortschatz der jakutischen Übersetzung des Neuen Testaments, Marek Stachowski, Kraków 1995///Studia Turcologica Cracoviensia, 1, edited by Stanis¬aw Stachowski, Jagiellonian University, Institute of Oriental Philology, Kraków 1995///Baumwolle im türkischen Zentralasien, Simone-Christiane Raschmann, VSUA Band 44, Wiesbaden 1995 Göster
26.04.2018  -  2011 Altayca - Türkçe Sözlük Göster
26.04.2018  -  2005 Shogaito - Da?akarma Göster
26.04.2018  -  2012 West Old Turkic Göster
26.04.2018  -  2013 Stanislaw Stachowski, Lexique turc dans le Vocabulaire de P. F. Viguier (1790), Kraków Göster
D
01.12.1999  -  1997 M. Olmez D 12 Göster
26.04.2018  -  1997 M. Olmez D 11 Göster
26.04.2018  -  1997 M. Olmez D 13 Göster
26.04.2018  -  2007 M. Olmez D 16 Göster
26.04.2018  -  2010 M. Olmez D 28 Göster
Duyurularım
26.04.2018  -  1993 M. Olmez E 2-14 1993 Göster
26.04.2018  -  1994 M. Olmez E 15-26 1994 Göster
26.04.2018  -  1995 M. Olmez E 27-31 1995 Göster
26.04.2018  -  1997 M. Olmez E 32-36 1997 Göster
26.04.2018  -  2003 M. Olmez E 37 2003 Göster
Haber Yazılarım
26.04.2018  -  1993 M. Olmez F 01 Göster
F
26.04.2018  -  1994 M. Olmez F 02 Göster
26.04.2018  -  2000 M. Olmez F 03 Göster
26.04.2018  -  2003 M. Olmez F 04 Göster
26.04.2018  -  2004 M. Olmez F 05 Göster
26.04.2018  -  2004 M. Olmez F 06 Göster
26.04.2018  -  2004 M. Olmez F 07 Göster
26.04.2018  -  2011 M. Olmez F 13 Göster
Çevirilerim
26.04.2018  -  1988 Türkçe /ş/, Çuvaşça /?/ ve Moğolca /ç/ Göster
26.04.2018  -  1991 Altay Amanjolov: Ataların Sözleri [İngilizceden çevrilmiştir] Göster
26.04.2018  -  1991 T.Tekin: Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig): A Turko-Islamic Mirror for Princes. By YUSUF KHASS HAJIB Translated with an introduction and notes by Robert Dankoff. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1983. Pp. 281. Göster
26.04.2018  -  1993 Hannelore Küchler: Ortaasyanın 1000 Yılı, [Almancadan çevrilmiştir] Göster
26.04.2018  -  1995 Eski Türkçe ı- ~ yı- Hakkında, G. Doerfer [Almancadan çevrilmiştir] Göster
M. Ölmez - Bibliyografya
26.04.2021  -  M Olmez Bibliyografya Göster